Skończona autopoieza - jak zostaniemy bogiem

Kiedy patrzysz na swojego człowieka, zmęczonego marszem pod górę, szukając pocieszenia w nadchodzącej (słusznie) nagrodzie uczucia spełnienia, myślisz o nim (swoim człowieku, awatarze) zawsze poza nim.

Myślisz siebie jako obserwator, ponieważ nie umiesz obserwować niczego poza myśleniem. W procesie socjalizacji nauczony dychotomi ja (wewnątrz) - świat (zbiór zewnątrz) utknąłeś. Działania które wykonuje Twój człowiek zostają przypisane konstrukcji Ja. Ciało i świadomość. Teraz przynajmniej będzie wiadomo. 

Świadomość nauczona swojości ciała wchodzi (pod górę) kiedy ponieważ wchodzi w czasie, gdyż obserwuje siebie w linearności. Rzeczywistość językowa myślana w danej chwili przywoływana jest z biologicznej pamięci i to jest fascynujące o tyle, że kiedy jej nie ma, chwila nie istnieje. Kiedy więc o czymś zapominasz, to nigdy nie istniało. Jesteś więc już na górze (a będąc dokładnym: Twój człowiek jest), ale poprzez pułapkę myśli dopiero musisz to zaobserwować linearnie (co jest dość nieszczęśliwe, na szczęście wszystko wskazuje na to, że przejściowe).

Twój człowiek istnieje tylko w ograniczonej liczbie obserwacji. Ograniczenie to, w kulturze europejskiej (jak i wielu innych) rozumiane jest to jako śmierć (z różnymi skutkami) - jak uważamy; generowana przez czas (starość), co przy okazji tłumaczy powód autopoiezy obu systemów. Ponieważ świadomość została osadzona w procesach jednostkowych, wiedza wynikająca z obserwacji tworzy pytanie: co dzieje się po śmierci, (końcu obserwacji systemu). Myśl w teraz pozwala na wszystko i myślenie tego w wolnej chwili (tutaj język płata nam psikusa bo w dwóch słowach mamy konteksty kilku gier słów)) sprawia, że świadomość się nie nudzi.

Pytanie o duszę sprowadza się więc z językowego punktu widzenia do pytania o obserwatora i obserwowanego. Czy jedno może istnieć bez drugiego? Zarówno religie (dusza) jak i buddyzm (świadomość jako jedność) twierdzą że tak. Przy czym trudno dostrzeć potrzebę takiego rozwiązania, gdyż komunikacja jest wynikiem (eufemistycznie) skłonności do przetrwania nie zaś potrzebą duchową. Ma służyć człowiekowi biologicznemu przetrwaniu, tj rozmnożeniu. Dla wszystkiego co można sobie ugrać po drodze, stworzyliśmy system przyjemności (na poziomie komunikacyjnym, kulturowym i jednostkowym będą to odpowiednio: nadawanie znaczeń, dystynkcje (gust), gust jednostkowy). To ostatnie nie jest osadzone w realności (przy czym osadzanie tam czegokolwiek jest dość zuchwałe) i wynika z potrzeby samoorganizacji systemu społecznego (czyli 3 stopnia, a dosłownie: obserwatora obserwatora obserwatora) .

Jako świadomość próbujemy więc kontynuować proces, jako człowiek dbamy o dopaminę (czyli real time simsy). Możemy się dogadywać ze swoim człowiekiem lepiej lub gorzej. Celem jednostkowym i społecznym jest wpływ. Celem gatunku, mimo skłonności do samozniszczenia, jest przetrwanie (jak wirus: coraz skuteczniejsze, jednoosobowość jest więc tylko projektem ewolucji). Każdy proces ustaje, kiedy ustaje obserwacja. Bez obserwacji nie ma niczego, ponieważ jest jest tylko w trakcie obserwacji. Dusza nie ma się więc gdzie udać, chyba, że owo gdzieś jest myślane w danej chwili przez coś. I faktycznie dzieje się tak tj myślane jest przez nas, tyle że w teraz i nie mniej ani więcej. 

Świadomość indywidualizmu w połączeniu ze świadomością gatunku (komunikacja) pcha nas jednak dalej i nieśmiertelność jednoosobowości wydarzy się na tym poziomie. Wracając do metafor religijnych: staniemy się bogiem (religie) lub energią/wszystkim (buddyzm)

(Gerhard Roth (2003), Huang Po)

Gadanie świata wobec jego niedostępności

Dlaczego w danej chwili społeczno-cywilizacyjnej uważamy, że rzeczywistość jest bardziej adekwatna, tj. aktualna w stosunku do tego jaki jest świat? Dosłowno-symboliczno-metaforycznie: Platon też w swoim czasie rzeczywistości (aktualności) był pewny, że to słońce krąży wokół Ziemi. Oczywiście jest to użyteczne i nie stwarza wielu problemów na które zadać można całkiem poważne pytania (np czy świat się zmienia bo go zmieniamy czy inaczej go widzimy? (pytanie to potrzebne było by nadać sens fizyce kwantowej, która ostatnio jest tak popularna, pytania takie stawiał już jednak Ernst Mach, Dogen Zenji i Huang Po, oczywiście w sposób odpowiednio wyrażony w języku swojego czasu) - już z tego względu jest to wystarczające.

Z drugiej jednak strony oczywiście, nie sposób ignorować zmian społecznych i cywilizacyjnych, które w zasadzie wykluczają statyczność realności. Wszystkie teorie pozytywistyczne wykładają się więc tu zaskakująco łatwo. Trudno bowiem byłoby zmieniać świat, gdyby był on dokładnie taki jak go widzimy, tj 1:1 bez możliwości interpretacji. W rozumieniu pozytywizmu: widząc przedmiot opisu niósłby on ze sobą opis przedmiotu, który byłby z góry nadany. Tak się jednak nie dzieje, gdyż przedmioty opisu stają się nimi (przedmiotami) dopiero po opisie przedmiotu. Zahaczając o fizykę kwantową: stwarzamy przedmioty opisując je (wyodrębniając ze wszystkiego/niczego) w komunikacji.

To niemożność postrzegania realności (zamknięta operacyjność) tworzy możliwość rozwoju i nadaje mu kierunek. Mocnymi ideami oraz konsekwencjami tego typu możliwości były: czas, kreatywność, odkrywanie, ambicja, dążenie, ale też oczywiście, tu jako rzeczownik; dyskurs (wynikający z możliwości niezgody ze względu na różnicę postrzegań) - z wieloma ich konsekwencjami.

Brak dostępu do realności, czyli widzenia świata przez wszystkich tak samo, a nie poleganiu na interpretacjach, w filozofii zakładany wielokrotnie: m.in. w buddyzmie, zen, czy naukach opartych o paradygmat relatywistyczny (żadna jednak nie zyskała akceptacji do czasu konstruktywizmu i cybernetyki)) potwierdzony został na gruncie neurobiologii w połowie lat 60 i dziś widzimy jego konsekwencje (średnio-terminowe) tj konsekwencje teorii systemów w cybernetyce.

Efektem będzie AI i stworzenie jednoosbowości (singularity) czyli unifikacji a więc również tego do czego dąży biologia. Dzieje się to ze względu na autopeitycznośc systemu biologicznego i jest to jego stała cecha. Irytacje obiektu ze środowiskiem (a wiec interakcje) odbywają się od atomu przez komórkę po interakcje społeczne - co również zostało odkryte przy okazji, a co było podstawą powstania nauk społecznych np socjologii i psychologii)).

Dziś mamy jeszcze jedno słowo na określanie wyników tej ułomności awatarów naszej świadomości (już niedługo): innowacyjność. Ta sama, która buduje AI - lepszych nas.

Rozprawka z czasem czyli ucieczka ze świadomości

Kognicja, ograniczona przez zdolność biologicznego mózgu do porządkowania rzeczywistości, została uzbrojona przez świadomość (w ramach procesu testowania nowych coraz skuteczniejszych metod) w czas. Jego najefektywniejszą formą jest to co dziś potocznie nazywamy czasem linearnym (i co tak właściwie stało się paradygmatem kierunku życia życia, ale pamiętać (zastosowanie czasu) trzeba, że istniały i istnieją też inne jego rodzaje). Nie jest to jednak czas w sensie fizycznym, ten jest po prostu procesem (relatywnym), który do niczego i tak nam się nie przydaje. 

Zobrazujmy to na przykładzie śmierci. Nie chodzi tu o dramaturgię przykładu, ale raczej łatwość jego wizualizacji ze względu, że śmierć dość wyraźnie (w naszej kulturze) kojarzy się z końcem. W tym przykładzie będzie to użyteczne.

Ćwiczenie z wykorzystaniem wyobraźni (jeśli używasz Vine lub Snapchata będzie jeszcze łatwiej;-)): żyjesz więc (gdyby nie ta dychotomia nie byłoby problemów) teraz i umierasz za minutę. Za każdym razem umierasz po upłynięciu owej minuty. Gdyby więc podzielić życie na teraz + minuta, będzie ono złożone z takich odcinków (scen życia). Oczywiście nie umierasz, bo kontynuujesz życie (w sensie linearnym), czyli pojawiają się inne scenki (i tak w nieskończoność). W którymś teraz + minuta umierasz. Tym razem na serio. Wszystkie umierania wcześniej i później dzięki temu zjawisku właśnie się wydarzyły, tj faktycznie umarłeś w każdej z tych chwil (w tej obserwowanej teraz również). Wystarczy teraz zastosować prostą sztuczkę, tj zabrać wspólny mianownik (dodany na potrzeby przykładu) tj. teraz + minuta.

Teraz już wszyscy (z liczebnikami rozprawimy się innym razem) nie-żyjemy. Albo żyjemy. W każdym momencie czasu. W końcu poza czasem, z którego przecież właśnie zrezygnowaliśmy, nie ma to znaczenia. Metaforycznie powiedzieć też można: żyjemy w śmierci. 

Niewytłumaczalne zjawisko świadomości w połączeniu z limitem postrzegania inside the box (czyli potocznego czasu) tworzy złudzenie kontinuum, na co my już tylko ze sobie znanych powodów nałożyliśmy warstwę dążenia gdziekolwiek (konsekwencja kierunku życia życia). A przecież dążymy właśnie tam, gdzie wszystko się “zaczęło”, tj do ucieczki ze świadomości.

Umieramy w młodości i umieramy na starość. Zajmuje to jednak dokładnie taką ilość czasu, jaką sobie zaobserwujemy (przeżyjemy).

Ile czasu jest w kolorze żółtym?

Czerwona sukienka pozostanie czerwoną sukienką, może jednak zmieniać się z ładnej w brzydką. Kiedy twój zielony nazywam czerwonym, a Ty ten, który jest dla mnie niebieskim - tylko mówimy ten sam kolor.

Tytułowe pytanie jest więc oczywiście niedorzeczne: kolor jest przede wszystkim jednostką długości fali światła.

Jako, że śmiało moglibyśmy widzieć w mniejszej ilości kolorów (kiedyś nie widziano koloru niebieskiego, w konsekwencji niebo było zielone), wydaje się niewiarygodną rozpustą tworzenie procesu semantycznego i wszystkich jego konsekwencji (drogi bez świateł) dla czegoś tak banalnego.

Proces autopoiezy systemu koloru (oraz jego wirusowość, tj zyskiwanie (znowu opis, ale cóż...) jednostki użyteczność) znalazł mu miejsce w (szerokim) systemie gustu (jako operatywna fikcja) oraz wiele innych ciekawych zastosowań kulturowych. Umożliwił zaś przede wszystkim gadanie.

Zajęło mu to trochę czasu.

A my dalej nie wiemy czy sukienka jest po prostu ładna.